Οικιακά Πιεστικά Συγκροτήματα

  • Εύκολο στην επιλογή, στην εγκατάσταση και στη λειτουργία
  • Αυτόματη πλήρωση από βάθος μέχρι και 8m
  • Αθόρυβο
  • Χωρίς πυκνές εκκινήσεις – παύσεις
  • Προστασία από ξηρή λειτουργία
  • Θερμική προστασία
  • Από ανοξείδωτα υλικά – κατάλληλη για πόσιμο νερό
  • Εύχρηστος πίνακας ελέγχου
  • Ανθεκτικό και αξιόπιστο
  • Οικονομία χώρου, δεν χρειάζεται δοχείο

Σχετικά:

Τεχνικά στοιχεία