Γεωθερμία

Το μεγαλύτερο ποσοστό (50%) από την ηλιακή  ακτινοβολία του ήλιου αποθηκεύεται στα επιφανειακά στρώματα της Γής. Το καλοκαίρι το έδαφος θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, η ενέργεια αυτή διατηρείται μέχρι τον χειμώνα. Τον χειμώνα το έδαφος ‘’χάνει’’  την ενέργεια που απορρόφησε την διάρκεια του καλοκαιριού.

 

Το φαινόμενο αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε γιατί κατά την διάρκεια του καλοκαιριού το έδαφος έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτή του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδέκτης θερμότητος για την ψύξη του χώρου μας.

 

Κατά την διάρκεια του χειμώνα το έδαφος θα έχει υψηλότερη θερμοκρασία από αυτή του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την θερμότητα αυτή για την θέρμανση του χώρου μας.
 
Την μεταφορά αυτής της ενέργειας από και προς το έδαφος αναλαμβάνει να κάνει η γεωθερμική αντλία θερμότητος.

Η γεωθερμική αντλία θερμότητας μας "χρεώνει" μόνο το κόστος της μεταφοράς της θερμότητας.
Μια γεωθερμική αντλία θερμότητας καταναλώνει συνήθως γύρω στο  25-30 % της ενέργειας που αποδίδει.

Τα γεωθερμικά συστήματα χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες:
Τα ανοικτά και τα κλειστά.

 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προϋπόθεση για την λειτουργία ενός ανοικτού γεωθερμικού συστήματος είναι η ύπαρξη υδροφόρου.

Ο υδροφόρος μπορεί να είναι ένας υπόγειος ταμιευτήρας ένα πηγάδι-μια λίμνη – ποτάμι - ακόμα και η θάλασσα.

Για την λειτουργία του συστήματος κατασκευάζονται δύο γεωτρήσεις. Η γεώτρηση άντλησης του νερού και η γεώτρηση επανεισαγωγής του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα.

Τα ανοικτά γεωθερμικά συστήματα εφαρμόζονται κυρίως σε εφαρμογές οπου απαιτούνται υψηλές ισχείς. 

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα κλειστά γεωθερμικά συστήματα διαχωρίζονται σε δύο Κατηγορίες.

Τα οριζόντια και  τα κάθετα.

Στα οριζόντια γεωθερμικά συστήματα σωληνώσεις τοποθετούνται σε σειρά η παράλληλα στο έδαφος. Η διάταξη αυτή απαιτεί αρκετό χώρο για την
εγκατάσταση των σωληνώσεων, αλλά έχουν μικρότερο γεωτεχνικό Κόστος. (εκσκαφή). 

 

Στα κάθετα γεωθερμικά συστήματα κατασκευάζονται γεωτρήσεις πού εντός τους τοποθετούνται σωληνώσεις από Πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο. Εντός των σωληνώσεων κυκλοφορεί ψυκτικό διάλυμα το οποίο μεταφέρει την θερμότητα από και προς την Γεωθερμική αντλία θερμότητας.

Τα κλειστά κάθετα γεωθερμικά συστήματα χρειάζονται λιγότερο χώρο για την κατασκευή τους, αλλά έχουν υψηλότερο Κόστος γεωτεχνικών έργων (γεωτρήσεις).

 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των γεωθερμικών συστημάτων είναι:

  • Μικρότερο κόστος χρήσης σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο συμβατικό σύστημα.
  • Ανεξάντλητη πηγή ενέργειας (Έδαφος)
  • Συνδυασμός με ηλιακή ενέργεια (ηλιακοί συλλέκτες)για μεγαλύτερη οικονομία τον χειμώνα.
  • Παραγωγή ζεστών νερών χρήσεις δωρεάν.
  • Λειτουργία με συνδυασμό με οποιοδήποτε εσωτερικό σύστημα θέρμανσης-ψύξης (ενδοδαπέδια – fancoils - κ. τ.λ.)
 

Η  ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ Α. Ε.  διαθέτοντας μεγάλη πείρα σε γεωθερμικές εφαρμογές,  μελετάει και εγκαθιστά, συστήματα γεωθερμίας χρησιμοποιώντας τα πιο αξιόπιστα υλικά, από τους πιο γνωστούς και αξιόπιστους κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων (CARRIER  - SIEMENS – κ.τ.λ)

» Εφαρμογές γεωθερμίας