Φίλτρα αέρα

Η ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού του αέρα σε εφαρμογές εξαερισμού και κλιματισμού κτιρίων.