Ανοξείδωτες αντλίες UNILIFT AP 35/AP 50 ακαθάρτων & λυμάτων

  • Θερμοκρασία υγρού: 0οC έως + 55οC
  • Κλάση προστασίας: ΙP 68
  • Κλάση μόνωσης: F
  • Τύπος πτερωτής: Vortex
  • Διάμετρος ελεύθερου περάσματος: 35 mm ( AP 35 ), 50 mm ( AP 50 )

Σχετικά:

Τεχνικά στοιχεία