Μονάδα εισαγωγής νωπού αέρα (MMD-APxHFE)

Η μονάδα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα από τον εξωτερικό χώρο και επίσης τη δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας κατάθλιψης.

Αποτελεί την ιδανική λύση για σχολεία, νοσοκομεία και γραφεία και γενικά κτίρια που απαιτείται η κυκλοφορία νωπού αέρα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης αποκλειστικού συστήματος.

Στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ, εάν η θερμοκρασία του φρέσκου αέρα είναι κάτω από τους +3° C, γίνεται αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Όταν η θερμοκρασία του φρέσκου αέρα είναι κάτω από 19°C, ενεργοποιείται η λειτουργία του ανεμιστήρα ανεξάρτητα από την θερμοκρασία ρύθμισης.

Στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, εάν η θερμοκρασία του φρέσκου αέρα είναι πάνω από τους -3°C, γίνεται αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Όταν η θερμοκρασία τουφρέσκου αέρα είναι πάνω από 15°C, γίνεται ρύθμιση της λειτουργίας του ανεμιστήρα ανεξάρτητα από την θερμοκρασία επιλογής.

Εξωτερική στατική πίεση έως και 230 Pa. Λειτουργίες προθέρμανσης, πρόψυξης και αφύγρανσης.