Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές GRUNFOS ALFA

  • Θερμοκρασία υγρού: +2οC έως + 110οC
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
  • Κλάση προστασίας: IP 42
  • Κλάση μόνωσης: F

Λειτουργία:

  • Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες του δικτύου (Auto Adapt)
  • Ένδειξη κατανάλωσης ισχύος
  • Λειτουργία σταθερής ή αναλογικής πίεσης

Σχετικά:

Τεχνικά στοιχεία