Υποβρύχιες Αντλίες

Αντλίες SP(N)(R) κατάλληλες για:

- Ανύψωση Πίεσης
- Γεωτρήσεις
- Συντριβάνια
- Υποβάθμιση υδροφόρου ορίζοντα
- Τροφοδοσία εφαρμογών θαλασσινού νερού
- Πυρόσβεση

Περιγραφή

Αντλίες υποβρύχιες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, μεγέθους 4’’-6’’-8’’-10’’-12’’ με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση, κατάλληλες για καθαρά, λεπτόρρευστα μη διαβρωτικά υγρά χωρίς στερεά σωματίδια και μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/m3, συζευγμένες μέσω κόμπλερ με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.

Η αντλία διαθέτει υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με εσωτερική διαμόρφωση σε σχήμα οκτάγωνου σχηματίζοντας έτσι κανάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Οι πτερωτές συγκρατούνται με διαιρούμενους κώνους και περικόχλια στον άξονα και φέρουν αντικαθιστώμενο δακτύλιο φθοράς (από αντλίες μεγέθους 6’’ και άνω). Επιπλέον, ενδιάμεσες βαθμίδες σταθερών πτερυγίων με ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου, με αντικαθιστώμενα ενδιάμεσα έδρανα και δακτυλίους στεγανότητας. Στην αναρρόφηση της η αντλία διαθέτει κατάλληλο φίλτρο για την προστασία της από εισροή φερτών υλικών, διαθέτει κεφαλή καταθλίψεως με  σπείρωμα και ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο δακτύλιο στηρίξεως και έμφραξη από βουλκανισμένο συνθετικό ελαστικό (NBR). Τέλος η αντλία διαθέτει προστατευτική διάταξη για λειτουργία υπό συνθήκες  ανάκρουσης (up thrust).

Ηλεκτροκινητήρας

Υποβρύχιος, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος,  ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα με προφυλακτήρα άμμου και διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης. 

 • Τάση τροφοδοσίας: 1×230V, 3×380-415V
 • Συχνότητα: 50 Hz
 • Στροφές: 2900 RPM
 • Εκκίνηση: SD, DOL
 • Βαθμός προστασίας: IP58 κατά IEC 34-5
 • Κλάση μόνωσης: F κατά IEC 85 για MS 4000, MS6000 και MS6
                                                          B   κατά IEC 85 για MS 402
                                                          A   κατά IEC 85 για ΜΜS PE/PA
 • Διακύμανση τάσης: +6 έως -10 % της ονομαστικής
 • Μέγιστο βάθος εμβαπτίσεως: MS 4000 / MS 6000                            600m
                                                          MS 402                                        150m
                                                          MS 6                                            400m
                                                          MMS                                            250m


Για κινητήρες μέχρις ισχύος 30 kW η περιέλιξη είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη από κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα, ενώ το καλώδιο συνδέεται με τον κινητήρα μέσω στεγανού φις και είναι εύκολα αντικαθιστάμενο. 

Οι κινητήρες ισχύος άνω των 30 kW είναι επαναπεριελίξιμοι Ο άξονας του κινητήρα είναι προέκταση του ρότορα και φέρει 2 σετ από υδρολίπαντα διπλά ακτινικά έδρανα, υδρολίπαντο ωστικό έδρανο τύπου MICHELL με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος και 6 γραφιτούχα κινητά πέλματα στο σταθερό μέρος. Κεφαλή και άξονας ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με πρότυπα ΝΕΜΑ MG1-18413. Η στεγανοποίηση του κινητήρα με το εξωτερικό περιβάλλον γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη ( Για MS402 lip seal ). Τέλος οι κινητήρες  διαθέτουν προστατευτική διάταξη για λειτουργία υπό συνθήκες ανάκρουσης (up thrust).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποβρύχιοι τριφασικοί κινητήρες GRUNDFOS μέχρι ισχύος 30 kW  διαθέτουν ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα τύπου Tempcon, η οποία συνεργάζεται με την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου MP 204, στην επιτήρηση της θερμοκρασίας της περιέλιξης. Στους υποβρύχιους κινητήρες άνω των 30 Kw  η επιτήρηση της θερμοκρασίας μπορεί να γίνει μέσω εξωτερικού αισθητηρίου Pt 100.

Οι υποβρύχιοι κινητήρες GRUNDFOS μπορούν  να λειτουργήσουν και μέσω των παρακάτω τρόπων:

 1. Με ηλεκτρικό πίνακα αυτομετασχηματιστών
 2. Με ηλεκτρικό πίνακα με soft starter (Μέγιστος χρόνος ράμπας ανόδου-καθόδου 3sec με τάση εκκίνησης και σταματήματος 50% της ονομαστικής). Συνιστάται η χρήση soft starter που ελέγχει και τις 3 φάσεις τροφοδοσίας του κινητήρα για μικρότερη καταπόνηση της περιέλιξης και επομένως  μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
 3. Με ηλεκτρικό πίνακα με inverter (Μέγιστος χρόνος ράμπας ανόδου-καθόδου 3sec και ελάχιστη συχνότητα λειτουργίας 30 Hz).  Συνιστάται η χρήση φίλτρων τύπου RFI και LC για την αποφυγή παρεμβολών αλλά και για μικρότερη καταπόνηση της περιέλιξης και επομένως  μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.        

Πιστοποιήσεις

Οι καμπύλες των αντλιών είναι σύμφωνες με το standard  ISO 9906 Annex A

Σχετικά:

Τεχνικά στοιχεία