Πιεστικά συγκροτήματα HYDRO MULTI-S CM

Πιεστικό συγκρότημα που αποτελείται από 2 έως 3 πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες τύπου CR-CHV ή πολυβάθμιες οριζόντιες αντλίες τύπου CH, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών, συλλέκτες αναρρόφησης – κατάθλιψης, βαλβίδες αντεπιστροφής και βάνες απομόνωσης ανά αντλία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τροφοδοσία: 3×380-415V+PE ή 1x 230V  50Hz +/-10%
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 έως 40o C
 • Θερμοκρασία υγρού: 5 έως 70o C
 • Προστασία: ΙΡ 54
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar (μεγαλύτερες πιέσεις κατόπιν ζήτησης)
 • Συλλέκτες: G/ γαλβανισμένος χάλυβας, P/ ανοξείδωτος χάλυβας

Το συγκρότημα HYDRO MULTI-S, συνοπτικά αποτελείται από:

 • συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης κατάλληλης διατομής με αναμονή για το πιεστικό δοχείο
 • μεταλλική βάση και βάση ηλεκτρικού πίνακα
 • ηλεκτρικό πίνακα 
 • Πιεσοστάτες 
 • αντλίες CR,CH,CHV
 • μία βαλβίδα αντεπιστροφής ανά αντλία
 • δύο βάνες απομόνωσης ανά αντλία
 • ένα μανόμετρο

Αντλίες CR (έως 5,5Κw)

Αντλίες κατακόρυφες, πολυβάθμιες, τύπου in-line, φυγοκεντρικές, συζευγμένες μέσω λυομένου συνδέσμου με ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα ΙΕ2 ή ΙΕ3 με ονομαστική τάση λειτουργίας 1x230V ή 3×380-480V, 50Hz, διακύμανση τάσης +10 έως -10% της ονομαστικής, κλάση προστασίας IP55, κλάση μόνωσης F κατά IEC 85.

Παρατήρηση: Οι μονοφασικοί κινητήρες διαθέτουν έναν ενσωματωμένο διακόπτη προστασίας από υπερθέρμανση του κινητήρα.

Η στεγανοποίηση του άξονα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη τύπου φυσιγγίου που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση του σε περίπτωση βλάβης ( δεν χρειάζεται η αποσυναρμολόγηση του υδραυλικού μέρους) .

Αντλίες CH-CHV

Αντλίες κατακόρυφες (CHV) / οριζόντιες (CH), πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, συζευγμένες απευθείας με ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα 1×230V ή 3×380-415V, 50Hz, διακύμανση τάσης +10-10% της ονομαστικής IP55, κλάση μόνωσης F κατά IEC 85.

Παρατήρηση: Οι μονοφασικοί κινητήρες διαθέτουν έναν ενσωματωμένο διακόπτη προστασίας από υπερθέρμανση του κινητήρα.

Η στεγανοποίηση του άξονα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη.

Ηλεκτρικός Πίνακας-Λειτουργία.

Ο ηλεκτρικός πίνακας αποτελείται από τον γενικό διακόπτη, τα θερμικά των αντλιών, τα ρελέ ισχύος, την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου των αντλιών και τα μπουτόν χειρισμού των αντλιών. Η εκκίνηση και παύση των αντλιών γίνεται μέσω των εντολών που δίνουν οι πιεσοστάτες. Το συγκρότημα διαθέτει κυκλική εναλλαγή και παράλληλη λειτουργία των αντλιών, ενώ σε περίπτωση βλάβης τίθεται σε λειτουργία η επόμενη αντλία ενώ  διαθέτει ρύθμιση για υστέρηση εκκίνησης των αντλιών. Στη πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα υπάρχουν ο γενικός διακόπτης, τα μπουτόν χειρισμού των αντλιών (start auto – stop – start man) και ενδεικτικά LED για: ηλεκτρική παροχή πίνακα, ξηρή λειτουργία, λειτουργία και συναγερμό ανά αντλία.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει 1 ψηφιακή είσοδο για προστασία από ξηρή λειτουργία. Σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτρονικής πλακέτας υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης του πιεστικού (σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει εναλλαγή μεταξύ των αντλιών και δεν ισχύει η προστασία από ξηρή λειτουργία.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ:

- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Υλικό συλλεκτών
- Υλικό αντλιών