Κυκλοφορητές για ηλιακά και ανακυκλοφορία GRUNFOS COMFORT

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Κλάση προστασίας: IP 42,44 IP ή IP 55 (βλέπε τεχνικά έντυπα)

Κλάση μόνωσης: F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα)

Β: Ορειχάλκινο σώμα

ΒΧ: Ορειχάλκινο σώμα με βαλβίδα αντεπιστροφής

BUT: Ορειχάλκινο σώμα με χρονοδιακόπτη και θερμοστάτη

BXUT: Ορειχάλκινο σώμα με βαλβίδα αντεπιστροφής, χρονοδιακόπτη και θερμοστάτη

Auto: Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες της εγκατάστασης (Auto Adapt)

Σχετικά:

Τεχνικό έντυπο