Κυκλοφορητές GRUNFOS UPS

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ  GRUNFOS  UPS ΣΕΙΡΑ 100

Θερμοκρασία υγρού: -25οC έως + 110οC

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Κλάση προστασίας: IP 42

Κλάση μόνωσης: F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ  GRUNFOS  UPS ΣΕΙΡΑ 200

Θερμοκρασία υγρού: -10οC έως + 120οC max

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 ή 10 bar

Κλάση προστασίας: IP 44

Κλάση μόνωσης: F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα)

Σχετικά:

Τεχνικά στοιχεία