Κεντρικά Ηλιακά Συστήματα

 

Η «ΥΔΡΟΚΛΙΜΑ Α.Ε.»  μελετά – σχεδιάζει – και κατασκευάζει κεντρικά ηλιακά συστήματα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε μεγάλα εμπορικά  κτήρια και ξενοδοχεία.

Τα κύρια μέρη ενός κεντρικού ηλιακού συστήματος είναι:

Ηλιακοί Συλλέκτες

Χάλκινος σκελετός, απλός ή επιλεκτικός (ΤΙΤΑΝΙΟΥ-ΜΠΛΕ) με φύλλα χαλκού, που εξασφαλίζουν ενιαία απορροφητική επιφάνεια και απίστευτα υψηλή απόδοση ακόμα και στις χειρότερες καιρικές συνθήκες είναι η βάση για ένα κεντρικό ηλιακό σύστημα παραγωγής ζεστών νερών.

 

Boilers Αποθήκευσης Ζεστού Νερού Χρήσεως

H  αποθήκευση του νερού γίνετε σε κατάλληλα μονωμένα δοχεία τα οποία αποτελούν βασικό εξοπλισμό σε ένα κεντρικό θερμικό ηλιακό σύστημα. Για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, και  αντοχής στο χρόνο τα boilers είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για νερό χρήσεως.

 

Αντλίες Κυκλοφορίας

Η κυκλοφορία του ζεστού νερού από το ηλιακό πεδίο στα δοχεία αποθήκευσης του ζεστού νερού κι από εκεί στις καταναλώσεις γίνετε με τη χρήση κυκλοφορητών της Grundfos.

 

Εναλλακτής Ηλιακών

Για την ‘’μεταφορά’’ της θερμότητος της  ηλιακής ενέργειας στο νερό χρησιμοποιούνται Ανοξείδωτοι εναλλάκτες νερού της ALFA LAVAL.

 

Έλεγχος Συστήματος

Για την σωστή λειτουργία  και την μέγιστη απόδοση του συστήματος χρησιμοποιείτε σύστημα αυτοματισμού το οποίο αποτελείται από  controllers – αισθητήρια – τριοδες & δίοδες ηλεκτροβάνες. Όλος ο εξοπλισμός που αφορά την έλεγχο του συστήματος είναι της εταιρίας SIEMENS.