Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές Salmson

Νέα σειρά ηλεκτρονικών κυκλοφορητών Salmson SIRIUX, τεχνολογίας ECM υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

 • Σύγχρονος ηλεκτρονικός κινητήρας ECM
 • Μόνιμος μαγνήτης ως ρότορας
 • Πτερύγια 3D υψηλής υδραυλικής απόδοσης
 • Κέλυφος με επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας
 • Υδρολίπαντη λειτουργία
 • Αυτόματη προσαρμογή στροφών ανάλογα με τη ζήτηση
 • ενσωματωμένη λειτουργία διαφορικής βαλβίδας
 • Ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας νερού
 • Αυτόματη λειτουργία ομαλής εκκίνησης και απεμπλοκής
 • Θερμική προστασία υπερφόρτωσης κινητήρα
 • LCD οθόνη ενδείξεων κατάστασης λειτουργίας
 • Επιλογές επιθυμητών λειτουργικών ρυθμίσεωνΔυνατότητες εξωτερικού ελέγχου

 

Σχετικά:

Τεχνικό φυλλάδιο