Αντλίες Monoblock MB

  • Ευελιξία
  • Υλικά υψηλής ποιότητας
  • Υψηλή απόδοση
  • Μεγάλη ποικιλία τύπων
  • Λυόμενος διαχωριστικός σύνδεσμος
  • Μεγάλη γκάμα εφαρμογών
  • Τυποποιημένος κινητήρας