Αντλίες In-line TPE

  • Εύκολη ηλεκτρική σύνδεση
  • Ενσωματωμένος μετατροπέας συχνότητας (inverter)
  • Ενσωματωμένος αισθητήρας διαφορικής πίεσης
  • Υλικά υψηλής ποιότητας
  • Υψηλή απόδοση
  • Δεν χρειάζεται προστασία κινητήρα
  • Μεγάλη ποικιλία τύπων
  • Επεξεργασία με ηλεκτροφόρτιση
  • Επικοινωνία

Σχετικά:

Τεχνικά στοιχεία