Κεντρικός Κλιματισμός

Carrier Διαιρούμενες
 
Carrier 30RQ 017-33
Carrier 30RB 017-33
 
Carrier 30RW
Fancoils
 
Carrier 39HQ
CARRIER 42FSV
 
Κασέτα Νερού
Carrier 30XHC
 
Carrier 30RB 039-160
Carrier 30RQ 039-160
 
Carrier Roof Top
Carrier 30RQ 162-522
 
Carrier 30RB 162-802
Carrier 30XW
 
Μονάδα Αεραγωγών Νερού
Carrier 30WG & 61WG
 
Carrier 30XA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
developed by Next Step